Dokumentacja

Aliasy i Forwardery

Alias-Forwarder pozwala przekazać pocztę z jednego adresu email na inny. Najczęściej wykorzystujemy go po to aby maile z adresów np.: biuro@domena.pl, admin@domena.pl, webmaster@domena.pl przychodziły na jedno konto email np.: toja@domena.pl.

Aby przekazać pocztę z jednego adresu email na kilka innych, dodaj forwarder dla jednego adresu kilka razy na kilka innych adresów email.

Aby dodać alias-forwarder:

  1. Kliknij w dziale Poczta na Aliasy i Forwardery.

  2. Kliknij w Dodaj forwarder.

  3. Wpisz pierwszą część adresu email oraz wybierz domenę z rozwijanego menu.

  4. W polu obok wpisz cały adres email w postaci adres@domena.pl na który ma być przekazywana poczta.

  5. Kliknij Dodaj forwarder.

Click to display image

Tematy:

Kasowanie aliasu-forwardera