Dokumentacja

Przekierowania

Redirects button Przekierowania pozwalają na przekierowanie części ruchu na inny adres. Zazwyczaj wykorzystuje się to w przypadkach, gdy strona, lub cześć serwisu została przeniesiona na inny serwer.

Aby ustawić przekierowanie

  1. Kliknij na przycisk Przekierowania w Panelu administracyjnym

  2. Wprowadź adres strony do pierwszego pola

  3. Wprowadź adres docelowy przekierowania do drugiego pola

  4. Wybierz z rozwijalnej listy jedną z dwóch opcji przekierowania

    • Temporary - Przekazuje aplikacjom internetowym (przegladarkom, wyszukiwarkom, itp), że przekierowanie jest tymczasowe i przy następnej wizycie powinny odwołać się znowu do pierwotnego adresu (tej samej strony).

    • Permanent - Przekazuje aplikacjom internetowym, żeby w przyszłosci odwoływały się do nowego adresu i przekierowanie jest stałe, dotychczasowy adres już nigdy nie bedzie użytkowany.

  5. Kliknij na przycisk Dodaj (Add)

Click to display image

Tematy:

Usuwanie przekierowania