Dokumentacja

Dodawanie uprzywilejowanych użytkowników

Możesz kontrolować kto może uzyskać dostęp do katalogów chronionych hasłem poprzez dodawanie użytkowników uprzywilejowanych. Musi być przynajmniej jeden użytkownik uprzywilejowany, inaczej nikt nie będzie miał dostępu do katalogu.

Aby dodać, modyfikować dane uprzywilejowanych użytkowników:

  1. Kliknij w panelu Katalogi chronione hasłem  (Password protect directories)

  2. Nawiguj do wymaganego katalogu. Wybierz folder poprzez kliknięcie na jego nazwę. Otwórz folder poprzez klikanie na ikonę folderu.

  3. Wpisz nazwę użytkownika w polu Login (Username), wpisz hasło użytkownika w polu Hasło (Password).

  4. Kliknij na button Dodaj nowego użytkownika (Add New User).

Click to display image