Dokumentacja

Dodawanie przekierowań z subdomeny

Można przekierować ruch z określonej subdomeny do innej lokalizacji. Zwykle stosuje się to rozwiązanie, gdy subdomena została przeniesiona w inne miejsce.

Aby dodać przekierowanie dla subdomeny:

  1. Kliknij przycisk Subdomeny na stronie głównej.

  2. Wybierz żądaną subdomenę z listy rozwijanej.

  3. Klinij przycisk Zmiana przekierowania.

  4. Wprowadź adres przekierowania we właściwym polu. Na końcu adresu musi znaleźć się slash (np. http://twojadomena.com/).

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

Click to display image

Tematy:

Usuwanie przekierowania domeny