Dokumentacja

Opis konfiguracji programu pocztowego Smartfon Android

 

Można wybrać tryb zabezpieczeń SSL i ustawić według opisu http://faq.ehost.pl/index.php?p=default&cat=3#a39

Można pozostawić sprawdzanie co 15min aby program łączył się z internetem co 15 minut i sprawdzał
pocztę lub wybrać nigdy aby łączyć się w dowolnym wybranym przez siebie momencie.