Dokumentacja

Wylogowanie

Powinieneś się wylogować jeśli zakończyłeś pracę w Panelu, da to informację dla serwera, że zakończyłeś sesję. Jeśli się nie wylogujesz, serwer automatycznie zamknie twoją sesję po pewnym czasie, jednak istnieje małe prawdopodobieństwo, że haker będzie mógł otworzyć to połączenie. Dlatego sugerujemy zawsze się wylogować i dodatkowo jeszcze zamknąć wszystkie onka przeglądarki.

Aby się wylogować:

  1. Kliknij na obrazku Logout button Obrazek ten znajduje sie w górnej części strony Panela administracyjnego po prawej stronie.