Dokumentacja

Poczta

Mail button Dział Poczta pozwala zarządzać Ci wszystkim co ma związek z pocztą email, od dodawania nowych kont pocztowych, tworzenia list mailingowych, do ustawień filtrów poczty. Opcji do wyboru jest wiele.

Uwaga: Wszystkie opcje Poczty mogą być używane wspólnie. Na przykład, możesz ustawić autoresponder informujący o tym iż wyszedłeś z domu, forwarder(alias) wysyłający pocztę pod inny adres, i filtr spamu chroniący Cię przed nie zamawianymi listami. To czyni pocztę bardzo potężnym narzędziem.

Aby wejść do zarządzania pocztą:

  1. Kliknij na Poczta w Panelu administracyjnym.

    Click to display image

Tematy:

Czytanie poczty
Konta email
Domyślny adres email
Autorespondery
Filtry email
Aliasy-Forwardery
Mailing Listy
Spam Assassin
Tracing an e-mail address